مدیران جشنواره
 
مشاهده رزومه
حمیدرضا قربانی
دبیر جشنواره
x دبیر جشنواره
او دنشجوی دکترا(PHD) مدیریت رسانه و اطلاعات بوده و به زبان فرانسه تسلط کامل داشته، و به زبان انگلیسی و اردو تسلط لازم را دارد